Share
Explore

Robot hút bụi xiaomi dreame d9 hiện đại, giá tốt

Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Dreame D9 sử dụng thuật toán SLAM, Trang bị động cơ Nidec tiên tiến từ Nhật Bản, dung lượng pin 5200mAh hỗ trợ hoạt động với diện tích tối đa lên đến 250m².

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.