Share
Explore

Nồi cơm điện tử áp suất kép Cuckoo 1.8L CRP-ST1010FW

Nồi cơm điện áp suất kép Cuckoo CRP-ST1010FW 1.8L phù hợp 10 người ăn, công suất 1150W, nặng 7.2kg. Cuckoo 1.8L CRP-ST1010FW có kích thước 389 x 290 x 283mm, công nghệ áp suất kép Cuckoo, lòng nồi chống dính XWALL DIAMOND chịu nhiệt tốt. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.