Share
Explore

Nồi cơm điện tử áp suất cao tần Cuckoo 0.5L CRP-EHS0320FG

Nồi cơm điện tử áp suất cao tần Cuckoo 0.5L CRP-EHS0320FG màu vàng trắng, công suất 850W, dung tích 0.5L cho 3 người ăn. Cuckoo CRP-EHS0320FG hội tụ các công nghệ tân tiến: Cao tần điện từ IH, lòng nồi phủ men chống dính, thuật toán thông minh. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.