Share
Explore

Nồi cơm điện Cao tần Cuckoo CRP-AHXB1060FB Chính hãng

Nồi cơm điện Cao tần Cuckoo CRP-AHXB1060FB Chính hãng 1.8L phù hợp cho 2-10 người ăn, công suất 1455W, màu nâu đen, nặng 7.9 kg. Cuckoo CRP-AHXB1060F kích thước 41.2 x 30.1 × 29cm, màn hình Led cảm ứng, công nghệ nấu Smart IH, tự động vệ sinh bằng hơi nóng. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.