Share
Explore

Nồi cơm điện cao tần 1.08L Cuckoo CRP-LHTR0609F/WHSIVNCV

Nồi cơm điện cao tần 1.08L Cuckoo CRP-LHTR0609F/WHSIVNCV màu trắng, nấu ăn 2 - 4 người, công suất 1090W, điện áp 220V. Cuckoo CRP-LHTR0609F sử dụng công nghệ nấu điện từ IH, cảm biến mắt năng lượng Energy Eye, chế độ nấu nhanh Turbo. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.