Share
Explore

Máy lọc nước cây đứng RO Cuckoo CP-QRP2001SW/WHCRVNCKV(S)

Máy lọc nước cây đứng RO Cuckoo CP-QRP2001SW/WHCRVNCKV(S) màu trắng đen, dung tích 20L, hệ thống 4 lọc lõi dễ dàng thay thế. RO CP-QRP2001SW/WHCRVNCKV(S) hoạt động công suất 650W, 3 chế độ: nước nóng (85 - 95°C), nước lạnh (8 - 12 °C), nước thường. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.