Share
Explore

MCK55TVM6 Máy lọc không khí Daikin tạo ẩm & (Streamer+Ion Plasma)

Máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6 lọc hiệu quả dưới 41m², tạo độ ẩm không khí, bụi lọc PM2.5, phin lọc tĩnh điện HEPA tuổi thọ tới 10 năm, cảm biến bụi và mùi chính xác. Daikin MCK55TVM6 công nghệ Ion plasma, Streamer 3C, 3 bước lọc hiệu quả. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.