Share
Explore

Giá máy tạo kiểu tóc Xiaomi inFace ZH-07F bao nhiêu

Máy tạo kiểu tóc Xiaomi inFace ZH-07F có khả năng kiểm soát nhiệt thông minh, trang bị tấm 3D có thể di chuyển nhanh chóng trong 15 giây. Góc rộng 15 độ cho phép tạo được nhiều kiểu tóc.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.