Share
Explore

Dyson giới thiệu bộ đôi mới máy hút bụi và máy lọc không khí tại Việt Nam

Dyson vừa chính thức cho ra mắt 2 bộ đôi sản phẩm mới tại Việt Nam bao gồm máy hút bụi lau nhà khô ướt Dyson V12s Detect Slim Submarine và máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde với đa dạng tính năng cao cấp. Chi tiết:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.