Skip to content
[AHM][KA-BD] Account Instruction
Share
Explore
Quyền lợi Khách hàng

icon picker
Flexible Payment

AhaMove có nhiều hình thức thanh toán cước phí, tuỳ vào nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp mà khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp:
Tiền mặt: CASH
Ví điện tử: Momo, ZaloPay, VNPay,...
Tài khoản trả trước: Prepaid
Tài khoản trả sau: Postpaid
(Chi tiết trên phần Payment)

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.