Share
Explore

Quảng Nguyên (Xín Mần): Kỳ nghỉ tuyệt vời với thiên nhiên và nước khoáng nóng

Xã Quảng Nguyên (Xín Mần) có thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành và văn hóa đặc sắc. Nơi này cũng nổi tiếng với nước khoáng nóng ở thôn Nậm Choong, tốt cho sức khỏe con người.
Xem thêm bài viết tại đây:
Bài viết liên quan:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.