Share
Explore

Ngôi đền Gia Long - Hà Giang: Nét linh thiêng La Chí

Ngôi đền Gia Long tọa lạc tại bản Lùng Cẩu, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, tỏa sáng với sự bí ẩn và linh thiêng của văn hóa La Chí. Hành trình đến đây sẽ cho chúng ta cơ hội khám phá cuộc sống tinh thần đặc biệt của một dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng núi phía Bắc.
Xem thêm bài viết tại đây:
Bài viết liên quan:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.