Share
Explore

Thời gian vận chuyển hàng đi các bang khác nhau ở Mỹ

Thời gian vận chuyển hàng đi Mỹ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
Phương thức vận chuyển:
Đường hàng không: Đây là phương thức nhanh nhất, thường mất từ 3 - 8 ngày làm việc.
Đường biển: Phương thức này rẻ hơn so với đường hàng không, nhưng thời gian vận chuyển sẽ lâu hơn, dao động từ 30 - 45 ngày.
Đường bộ: Ít phổ biến hơn do thời gian vận chuyển lâu, thường từ 10 - 15 ngày.
Vị trí điểm đến:
Các bang ở bờ Đông nước Mỹ thường nhận được hàng nhanh hơn so với các bang ở bờ Tây.
Các bang ở khu vực xa xôi hoặc ít dân cư cũng có thể có thời gian vận chuyển lâu hơn.
Kích thước và trọng lượng hàng hóa:
Hàng hóa có kích thước và trọng lượng lớn thường sẽ mất nhiều thời gian vận chuyển hơn.
Điều kiện thời tiết:
Các yếu tố như bão tuyết, lũ lụt,... có thể ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển.
Dịch vụ vận chuyển:
Mỗi hãng vận chuyển có thể có thời gian vận chuyển khác nhau.
Dưới đây là bảng tham khảo thời gian vận chuyển trung bình cho các bang ở Mỹ:
Vùng bờ Đông có thời gian vận chuyển 3 - 5 ngày (đường hàng không) thời gian vận chuyển (đường biển) 30-40 ngày.
Vùng Bờ Tây có thời gian vận chuyển 5 - 7 ngày (đường hàng không) thời gian vận chuyển (đường biển) 35-45 ngày.
Vùng Trung Tây có thời gian vận chuyển 4-6 ngày (đường hàng không) thời gian vận chuyển (đường biển) 30-40 ngày.
Lưu ý:
Đây chỉ là thời gian vận chuyển trung bình, thời gian thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố nêu trên.
Bạn nên liên hệ với hãng vận chuyển để biết chính xác thời gian vận chuyển cho lô hàng của mình.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các trang web sau để theo dõi hành trình vận chuyển hàng hóa của mình.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.