Projekt

Värde & NyttaVilka vinster medför projektet?
Mer pengar
Kapa kostnader
Effektivisera


Reellt vs Upplevt

Nytta för kunden och/eller för oss?
Screenshot 2022-09-18 at 09.59.13.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.