Självledarskap

Tidsuppfattning


Nya intryck / lärdomar
Autopilot vid repetition

Hur påverkar detta dina egna mål?
Hur påverkar detta samarbete med andra?

image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.