Huvudmoment

Schema

Viktiga datum:
Varje distanslektion har möjlighet att spela in in via Teams (Tisdagar)
Det spelas även in moduler för kursens alla moment
Distansdagar: Tisdagar
Bokade lektions-salar: Torsdag & Fredag

Intro till projekt Distans 2022-10-18 09:00 16:00 Intro till User Stories & Risker E218 - 2022-10-20 09:00 16:00 Intro till Projektverktyg (Aha!) E307 - 2022-10-21 09:00 16:00
_____ Caseval Projektmotivation & Syfte Beställare och kravställningsarbete Distans 2022-10-25 09:00 16:00 (Gruppnärvaro) Scrum, Kanban, Lean & MVPs Projektdokumentation Kundmöte (När som helst innan fredag) E218 - 2022-10-27 09:00 16:00 (Gruppnärvaro & Beställare) Milstolpar, delmål, smarta Mål & OKR Sprintplanering Sprint 1 E307 - 2022-10-28 09:00 16:00 (Gruppnärvaro)
______
Projektroller & Samverkan Projektledarens roll & Crossfunctional teams Distans 2022-11-01 09:00 16:00 Traditionella & Agila projekt Forts Projektöverlämningar E307 - 2022-11-03 09:00 16:00 Projektmätning & effektivisering
Budge, ROI & Prioritering E117 - 2022-11-04 09:00 16:00
_____ Projektarbete & Handledning Distans 2022-11-08 09:00 16:00 Sprintavstämmning med beställare Sprintplanering för sprint 2 Sprint Retrospective & Review B128 - 2022-11-10 09:00 16:00 (Gruppnärvaro & Beställare) Projektarbete & Handledning B126 - 2022-11-11 09:00 16:00 _____
Förändringshantering & Förändringsarbete Distans 2022-11-15 09:00 16:00
Lean Projektworkshop (Examinerande moment) Genomgång tenta-innehåll E307 - 2022-11-17 09:00 16:00 Projekt i offentlig sektor vs privat sektor Olika typer av projekt E307 - 2022-11-18 09:00 16:00
_____ Projektarbete & Handledning Distans 2022-11-22 09:00 16:00 Sprintavstämmning med beställare Sprintplanering för sprint 3 Sprint Retrospective & Review E313 - 2022-11-24 09:00 16:00 (Gruppnärvaro & Beställare)

Fler projektverktyg (Trello, Asana, Jira, Monday.com) E313 - 2022-11-25 09:00 16:00 ______ Repetition, Sy ihop & Handledning Distans 2022-11-29 09:00 16:00 Repetition, Sy ihop & Handledning E313 - 2022-12-01 09:00 16:00 Tentamen (Examinerande moment) E313 - 2022-12-02 09:00 16:00 ______ Projektarbete & handledning Distans 2022-12-06 09:00 16:00 Projektarbete & handledning E313 2022-12-08 09:00 16:00 Slutpresentation (Examinerande moment) E313 2022-12-09 09:00 16:00 (Gruppnärvaro & Beställare)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.