Risker


image.png

Riskmatris
En “riskmatris” är ett enkelt sätt att placera ut sina kopplade projektrisker i olika “grader” av 1) hur sannolikt det är att risken inträffar , 2) hur stor negativ påverkan har den om den sker och sedan 3) vilka åtgärder man aktivt har för att förebygga risken samt hantering av den om den inträffar
image.png
ROAM Analysis
image.png
image.png
Risk Management
image.png

Bra grundläggande artikel kring riskhantering att läsa igenom:


Artikel i hur du ska tänka kring “ROAM analysis”
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.