Kurs 1: Grupputveckling

Projekt
Vad är ett projekt?
image.jpeg
Tillfälliga
Skapande
Engångskaraktär
Viktiga
Omfattande, komplexa
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.