Mål

OKR


En OKR-period varar runt ett kvartal och i slutet av varje period redovisas uppfyllnadsgraden i procent eller på en skala mellan 0 och 1. Det sammantagna resultatet för alla key results ger resultatet för respektive objective. Meningen är inte att alltid uppnå 100 % måluppfyllnad – en uppfyllnadsgrad på 60-70 % av ett stretch goal innebär ofta att man uppnått mer än 100 % av ett mer realistiskt mål. Om man upptäcker att man ofta landar på 100 % är det alltså dags att sätta upp svårare mål.

Loading…

OKRer kan utformas på olika sätt. Den som vill ta en genväg kan använda sig av Invativas mall nedan och fylla i sina egna eller sitt företags mål:

image.png
image.png
image.png
image.png

Nedan ser du “Objectives” (De olika bergs-topparna) Och “Key results” ( måltavlorna ) som är det du mäter för att sammanlagt få fram bergstopparna.
image.png
image.png

image.png

image.png


Läsning
Bra artikel från Aha! hur du använder OKR i Aha!:

Loading…
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.