Mål

Milstolpar / Milestones

Loading…

image.png
Ett av de vanligaste sätten att använda milstolpar på är inom planeringen av ett projekt. Man sätter ut dessa med jämna mellanrum och bestämmer vad som ska vara klart vid varje milstolpe. Om man är klar med det så har man klarat milstolpen och projektledaren vet då att projektet fortskrider som planerat. Nu vet du vad milstolpar är och vill kanske börja använda det. Men hur skapar man milstolpar?

Hur skapar man milstolpar?
För att skapa en milstolpe så finns det några frågor som du måste ställa för att milstolpen ska bli bra.

1. Hur viktig är uppgiften för projektet?
2. Vad händer om den här uppgiften inte blir klar i tid?
3. Kan den här uppgiften vara en indikator för att projektet gick bra?

Dessa frågor är bra för de får dig att tänka till innan du skapar en ny milstolpe. Milstolpar ska vara viktiga händelser i ett projekts utveckling som när en viktig funktion blir klar. Om milstolpen inte representerar en viktig del i projektet så är den onödig och borde tas bort. Nu har du skapat dina milstolpar men du är långt ifrån färdig. Det räcker inte med att skapa milstolparna. Du måste också kunna namnge dem.

Artefakter inom milstolpar:
Inom milstolpar så använder man sig av en artefakt för att hålla ordning på de milstolpar som man har uppnått och de som man har planerat in. Detta kallas för Milstolpediagram.
Milstolpediagram
Ett Milstolpediagram är ett diagram som visar vilka milstolpar man har klarat av och vilka man fortfarande jobbar mot. Detta diagram ger snabbt en överblick över hur projektet fortskrider och man följer schemat. De som beställt projektet orkar inte sätta sig in i alla de små detaljerna och man kan därför använda detta diagram för att snabbt ge dem en överblick över hur projektet går. Därför är Milstolpediagram en väldigt viktig del om man ska använda sig av milstolpar. Man börjar med att fylla i alla milstolpar och man kan sedan enkelt visa vart man är. Även de som jobbar på projektet har användning av detta då de enkelt kan se om de håller sig till schemat eller inte. De vet då om de har en bra takt eller om de behöver jobba snabbare.
När används milstolpar?
Många tror att milstolpar bara används hos mjukvaruföretag men de används faktiskt av alla som jobbar med någon forma av utveckling. Milstolpar fungerar på alla produkter som ska utvecklas inte bara datorprogram och det är en av anledningarna till att det har blivit så populärt. Dock är det fortfarande vanligast hos mjukvaruutvecklare men det har också en anledning. Mjukvaruutvecklare jobbar ständigt med nya projekt och deras industri ändras hela tiden. Därför måste de jobba efter ett system som kan anpassa sig efter de nya förhållandena. Det är därför de nästan alltid använder sig av milstolpar eller Kanban. De är båda system som man väldigt enkelt kan anpassa för att passa sitt företag perfekt.

Milstolparna kan ändras med industrin och företagen kan därför anpassa sig utan att ändra hur de arbetar. De företag som inte är beredda att anpassa sig kommer inte finnas kvar när industrin ändras. Det är därför så många företag använder metoder som lätt kan ändras när företaget gör det. Men kommer milstolpar finnas kvar i framtiden eller kommer dt att dö ut som så mycket annat? Innan vi kollar på det så ska vi ta en blick bakåt.


Nackdelar med milstolpar
Alla saker har nackdelar och milstolpar är inte annorlunda. En stor nackdel med milstolpar är att de kan få Utvecklarna att bara fokusera på de viktigaste delarna i projektet. När man utformar milstolpar så nämner man oftast bara de viktigaste delarna som ska vara klara.
Det kan få era utvecklare att fokusera på dem bara för att klara milstolparna. Det kan leda till att projektledaren tror att allt går som planerat fastän det är många saker som inte är klara. En annan nackdel är att det inte funkar i alla företag. Affärer har användning av detta i vissa led, vid tex kampanjer eller årsplaneringar.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.