Ledarskap

Förändringsarbete


Tydlighet
Någonting i arbetet är nytt & annorlunda, blir som ett projekt i sig, rutin och uppföljning.
Ju tydligare vi är, ju tryggare är folk både i det gamla och i övergången till det nya
( Idé, process, rutin, värdering, projekt )

Screenshot 2022-09-24 at 21.17.00.png

image.jpeg
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.