Feedback

Feedbacktrappan

Feedbacktrappan Steg 1 – Förkasta


◦ Slår ifrån sig feedbacken
◦ Förnekande
◦ Attityd: Detta berör inte mig!
◦ Reaktion: Nej, så kan det inte vara!
Feedbacktrappan Steg 2 – Försvara

◦ Slår fortfarande ifrån sig feedbacken
◦ Försvarar sig
◦ Attityd: Jag tar inget ansvar för att …
◦ Reaktion: Det berodde inte på mig, utan på att …

Feedbacktrappan Steg 3 – Förklara

◦ Slår fortfarande ifrån sig feedbacken
◦ Erkänner sakförhållanden
◦ Ger en rimligare förklaring
◦ Attityd: Det är sant, men …
◦ Reaktion: gömmer sig bakom fakta

Feedbacktrappan Steg 4 – Förstå

◦ Tar till sig informationen
◦ Accepterar sakförhållandet
◦ Attityd: Kan du förklara en gång till vad som kan förbättras?
◦ Reaktion: Ställer frågor eller lyssnar under tystnad

Feedbacktrappan Steg 5 – Förändra

◦ Tar till sig informationen
◦ Är villig att göra förändringar
◦ Attityd: Jag kommer att förändra …
◦ Reaktion: Handling
◦ På det här sista trappsteget i feedbacktrappan bearbetar mottagaren det som sagts efter att ha lyssnat aktivt och ställt frågor.
◦ Mottagaren är nu redo att ta tag i eventuella problem och åstadkomma förbättring och förändringar.
◦ Denne tar in all information och är klar över vilka konsekvenserna är.
◦ Mottagaren känner även att konsekvenserna går att påverka. Ingenting här känns hotfullt och därför märks inte heller några flykt- eller försvarsbeteenden


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.