Ledarskap

Feedback

Att ge feedback

◦ Ge feedback i en tillitsfull situation
◦ Var positiv och ärlig


◦ Var direkt, konkret och specifik
◦ Välj rätt tillfälle
◦ Var konstruktiv
◦ Följ upp
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.