Mål

Effektmätning

image.png
(Vi kommer in mer på detta senare i kursen)

Vi vill såklart veta både att våra projekt är optimerade såväl som effektgivande.
För att få fram detta behöver vi mäta saker. Helst vill vi vara så datadrivna som möjligt, men som första steg vill vi alls mäta av vårt projekt.

Dels genom hur tidseffektiva och budgeteffektiva vi är samt hur bra vi möter kundens behov.

Kundeffekten kan vi få in genom att göra intervjuer , enkäter och att mäta av beteendet i våra IT-produkter elelr lösningar. Helst vill vi kvantifera detta på alla ställen som går. 1-5-skalor och ratings etc.

VI kan mäta det kvalitativt (Utvecklade svar och kommentarer i intervjuer, reviews, enkäter och testimonials) såväl som kvanitativt
Hur mäter man effekt?
Inom uppföljning och utvärdering är det vanligt att mäta tre sorters resultat:
Prestationer (outputs) - Har vår insats levererats i den utsträckning (volym) och på det sätt (kvalitet) som vi hade tänkt?
Utfall (outcomes) - Vad blev förändringen för målgruppen efter insatsen jämfört med före insatsen?
Effekter (impact) - I vilken grad orsakades förändringen som uppstod för målgruppen av vår insats och skulle inte ändå ha uppstått?
Beroende på en verksamhets förutsättningar, behov och krav från intressenter, kan den välja att mäta prestationer, utfall och/eller effekter.
Effekttrappan visar hur en organisation kan ta steg för att vidareutveckla sin effektmätning. Ju högre upp i trappan, med desto högre säkerhet kan vi bedöma ifall och hur vi når den förändring som vi siktar på.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.