Ledarskap

Checklista

image.jpeg
Ledarskap Grupputveckling
En checklista
Sätt mål (Resultat)
Produktion & välmående (Relation & Resultat)
Vart ska vi? Vision & Mission (Riktning)
Varför gör vid detta? (Riktning)

Ha en nedskriven plats för allt
Värderingar (RAM & Relation)
Policy & Regler (RAM)
Arbetssätt och rutiner (RAM)
Personer i teamet (Relation) Info
Privat /öppen info
Behov för att växa/lyckas/må bra
Styrkor/svagheter

+ Regelbundna möten med team & individ (Relation)
+ Formella & Informella ( Relation)
+ Vissa tillfällen med team, vissa med individ (1x/mån?) ( Relation)
När, var, vem, hur?
Ledarskap Grupputveckling
En checklista Forts
Ta fram artifakter i teamet i samråd med ledningen
Få OK / Godkänn uppifrån men DU som agerar på planen
(Hela cirkeln)


Planera in uppföljningar och planeringsmöten (Hela cirkeln)
Facilitera stand-ups, incheckningar (Riktning, Resultat & Relation)
Se till att vi behåller värderingarna igenom processen (Riktning & Relation)
+ Dokumenterat, nedskrivet och påminn i vardagliga arbetet

Ha en plan för varje del i FIRO (Relation & Resultat)
Ha en plan (som realiserats) för det “osynliga” i kulturisberget (Hela cirkeln)
Sätt upp policy och regler, hur arbetar vi i teamet? ( RAM)
Upprätthåll detta och följ upp - för alla
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.