Hur gör du en projektbudget?
Projektbudgeten planeras oftast i samband med tids- och resursplaneringen. För att kunna uppskatta hur mycket projektet kommer att kosta i slutändan, gäller det att först försöka förutsäga vilka resurser som kommer krävas, vilka aktiviteter som behöver genomföras och hur lång tid de olika delarna av projektet kommer att ta. Resurser innebär både materialet och personalen som behövs.

När tids- och resursplaneringen är klar gäller det för dig att utgå från tidsplanen och kalkylera kostnaden för varje aktivitet. Kostnaden för de resurser som behövs multiplicerar du med den tiden som ni kommer behöva använda. Beräkningen av kostnaden baserar du antingen på vad det kostar att köpa in, alternativkostnaden för vad resursen kunde användas till eller en uppskattning baserat på resurskostnaden i liknande, tidigare projekt.

Vanliga metoder för kostnadsberäkningar
Bottom-up – Utgår från vad de olika aktiviteterna kostar. Dessa kostnader summeras sedan ihop för en detaljerad kalkylering av projektets totala kostnad. Top-down – Utgår från vad hela projektet ska kosta. Projektet bryts sedan ner i olika aktiviteter och kostnaden fördelas mellan dem. Likartad uppskattning – Utgår från tidigare projekt för att räkna fram ungefärliga kostnader för projektets resurser.

image.png

När projektledaren planerar för projektets budget så vill man se till så att de funktioner som det finns störst behov av får den mängd resurser som de behöver. Om det exempelvis är en hemsida som ska skapas för en webbshop och den viktigaste funktionen är att besökarna på ett bra sätt kan se produkterna de vill köpa, genom att till exempel kunna se flera bilder, en video och även kunna läsa recensioner, så bör projektledaren lägga en stor del av resurserna just på denna funktionen. Även om det är en liten funktion så kan den behöva en större andel resurser just för att den har en så viktig uppgift på hemsidan. De tester och undersökningar som görs tidigare i projektet kan ha visat att det är just denna funktionen användarna behöver mest.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.