Screenshot 2022-11-11 at 15.43.24.png
Välkommen till handboken för IT-Projektledning
Handboken består av precis den information du behöver för att klara din kurs.
Den innehåller relevant innehåll för testet som dels är framtaget av kursföreläsaren såväl som sammanställt material från nätet som är direkt kopplat till behörighetstestet och lämpligt som självstudiematerial.
Handboken i sig är en tillräcklig grund för att klara behörighetstestet men de lärarledda lektionerna kommer ytterligare belysa, praktiskt visa upp och ge mer ingående träning i momenten som ett komplement till handboken.
Det bästa är att använda både lektionerna och handboken som hjälpmedel för att lyckas i denna Campus Varberg-kurs.
De lärarledda lektionerna ger även möjlighet till frågor samt att föreslå ytterligare förtydliganden och insikter som kan läggas in i handboken för att påskynda förståelse.

Vi drar nu igång projektplaneringskursen på ett flexibelt sätt som ska funka för hur just du väljer att plugga.
Så du får de bästa av båda världar i plugg, information och erfaren industrihjälp från Francisco.
Ta detta ansvaret så får du möjlighet till en ännu bättre kurs(!!).

Denna kurs lägger vi skarpt fokus på att faktiskt kunna planera, genomföra och följa upp regelbundet arbete både individuellt, i grupp och synkront såväl som asynkront

image.png

Vi delar upp “lektionerna” i modulmål , som ni avverkar hur / när ni vill.
De moment som kräver / rekommenderar att ni är 2-&-2 ansvarar ni för att i grupp eller individuellt tilldera enklar parindelningar (1,2 1,2 1,2 1,2 eller annan enkel metodik). Detta kan ske digitalt såväl som på plats.
Jag startar alltid upp ett Teams-samtal och är nåbar i chatten när som helst. Skriv ner de frågor ni har till Francisco löpande under dagen, skicka på Teams vid de tillfällen då ni behöver svaren. Kan vara när som helst under dagen och vi kan alltid även ta ett kort 5-15 min Teams-samtal. Detta kan ni även göra under era självstudier inför en inplanerad lektionsdag.
För att boka och fylla i handledning, presentationer, gruppindelning och annat insamlande, använd denna länk:Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.