Modelos de emails

icon picker
Sobre 2SMR para empresas y centros educativos

Egun on,
XXXXXXX naiz, Bilboko Txurdinaga LHII Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuko irakaslea.
Gure ikasleen lantokiko prestakuntza kudeatzen ari gara (praktikak enpresetan), eta jakin nahi nuke interesa izango zenuketen Mikroinformatika-sistemen eta Sareen zikloko gure ikasleetako bat izateko.
Ikasle horiek egin ditzaketen zereginen artean, honako hauek daude:
- Erabiltzaile bakarreko eta sareko sistema eragileak instalatzea eta administratzea (mahaigaineko eta serverreko Windows eta Linux).
- Ofimatikako tresnak erabiltzea (Word, Excel, Powerpoint...) eta irudiak, bideoak, soinuak, kartelak, liburuxkak eta berariazko beste batzuk editatzea.
- Osagai eta ekipo informatikoak muntatzea eta mantentzea.
- Sare lokalak instalatzea eta mantentzea.
- Sareko zerbitzuen kudeaketa: http, ftp, DNS...
- Web orri errazak sortzea HTML, CSS eta Wordpress eta Moodle bezalako edukien kudeatzaileekin.
Gainera, informatikako edo IKT/IKT irakasleekin lankidetzan jardun dezakete ikasgelan, ofimatikako praktikak, sistema eragileak, web-garapena eta abar egiten ari diren ikasleei laguntzeko.
Erantzunaren zain nago. Eskerrik asko zuen arretagatik eta agur bero bat,

Buenos días,
soy XXXXXXX, profesor del Centro Integrado de Formación Profesional CIFP Txurdinaga LHII de Bilbao.
Estamos gestionando la formación en centros de trabajo (prácticas en empresas) de nuestro alumnado y me gustaría saber si estaríais interesados en contar con alguno de nuestros alumnos o alumnas del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.
Entre las tareas que pueden desempeñar este tipo de alumnado están las siguientes:
- Instalación y administración de sistemas operativos monousuario y en red (Windows y Linux de escritorio y server).
- Manejo de herramientas de ofimática (Word, Excel, Powerpoint...) y de edición de imágenes, vídeos, sonidos, creación de carteles, folletos… así como otras específicas.
- Montaje y mantenimiento de componentes y equipos informáticos.
- Instalación y mantenimiento de redes de área local.
- Gestión de servicios en red: HTTP, FTP, DNS...
- Creación de páginas web sencillas con HTML, CSS y con gestores de contenidos como Wordpress y Moodle.
Además, pueden colaborar con el profesorado de informática o TIC/IKT en el aula como apoyo al alumnado que se encuentre realizando prácticas de ofimática, sistemas operativos, desarrollo web, etc.
Quedo a la espera de respuesta. Muchísimas gracias por vuestra atención y un cordial saludo,

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.