Aplicación Hezkuntza Aplikazioa

icon picker
Gestionar empresas / Enpresak kudeatu

Para gestionar una empresa a un alumno, en primer lugar, esa empresa debe estar guardada en la base de datos de la aplicación; de lo contrario, esa empresa debería crearse en la aplicación. Podemos utilizar el CIF o el nombre de la empresa. A continuación, se pulsará el botón Buscar y se saldrá de la lista siempre y cuando la empresa esté creada.
Ikasle bateri enpresa bat kudeatzeko, lehenik eta behin, enpresa hori aplikazioko datu basean gordeta egon behar du; bestela, enpresa hori sortu egin beharko litzateke aplikazioan. Erabili dezakegu enpresaren IFK edo enpresaren izena. Ondoren, bilatu botoian klik egin eta zerrendan aterako da enpresa hori, beti ere, sortuta baldin badago.
image.jpeg
Por ejemplo, escribimos la empresa Intelek en la casilla que pone el nombre. La aplicación nos mostrará el siguiente formulario.
Adibidez, intelek enpresa idatziko dugu izena jartzen duen laukitxoan. Aplikazioak bistaratuko digu ondorengo formularioa.
image.jpeg
En la imagen superior se puede ver una selección de menú marcada con una flecha azul. Ahí podemos editar los datos, ver, modificar los datos de la empresa. (CUIDADO CON LO QUE CAMBIAMOS)
Ikusi daiteke goiko irudian gezi urdin batekin markatuta dagoela menu aukeraketa. Hor, datuak editatu, ikusi, enpresaren datuak aldatu… egin dezakegu. (KONTUZ ZER ALDATZEN DUGUN)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.