Skip to content
Gallery
KNIHOVNA - Matýsová
Share
Explore

TABULKY


ČTENÁŘ
ID
JMÉNO
PŘIJMENÍ
MÍSTO
1
001
Jan
Novák
Praha
2
002
Petra
Svobodová
Brno
3
003
Karel
Dvořák
Ostrava
4
004
Martina
Novotná
Plzeň
5
005
Pavel
Černý
Ostrava
6
006
Eva
Procházková
Olomouc
7
007
Tomáš
Veselý
Ostrava
8
008
Hana
Horáková
Brno
9
009
Lukáš
Krejčí
Praha
10
010
Alena
Růžičková
Olomouc
11
011
milan
pavelek
Olomouc
12
012
eliška
Směšná
Ostrava
There are no rows in this table
KNIHA
1
ID
autor
Text
1
001
Jan Svoboda
Stíny minulosti
2
002
Petra Novotná
Tajemství času
3
003
Karel Dvořák
Příběhy z dalekých krajů
4
004
Martina Horáková
Ztracená města
5
005
Pavel Černý
Hvězdný prach
6
006
Eva Procházková
Pod mořskou hladinou
7
007
Tomáš Veselý
Cesty za dobrodružstvím
8
008
Hana Krejčí
Kouzlo přírody
9
009
Lukáš Růžička
Labyrint vzpomínek
10
010
Alena Veselá
Sluneční píseň
11
011
William Shakespear
Romeo a jůlie
There are no rows in this table
ZAPŮJČKY
1
ID
DatUM
ČTENÁŘ
KNIHA
stav
PŘIJMENÍ
Text
vrácení
1
001
6/29/2024
003
006
ZAPŮJČENO
Dvořák
Pod mořskou hladinou
vrátit
2
002
6/22/2024
007
008
VRÁCENO
Veselý
Kouzlo přírody
vrátit
3
003
6/5/2024
009
006
UPOMÍNKA
Krejčí
Pod mořskou hladinou
vrátit
4
004
6/7/2024
004
007
ZAPŮJČENO
Novotná
Cesty za dobrodružstvím
vrátit
5
005
6/20/2024
008
009
ZAPŮJČENO
Horáková
Labyrint vzpomínek
vrátit
6
006
6/10/2024
001
010
UPOMÍNKA
Novák
Sluneční píseň
vrátit
7
007
6/27/2024
007
003
ZAPŮJČENO
Veselý
Příběhy z dalekých krajů
vrátit
8
008
6/8/2024
009
001
ZAPŮJČENO
Krejčí
Stíny minulosti
vrátit
9
009
6/4/2024
002
003
VRÁCENO
Svobodová
Příběhy z dalekých krajů
vrátit
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.