Share
Explore

Pozadie do hry

Zadanie:
Vašou úlohou bude navrhúť prostredie - pozadie / background: podklad, na ktorom sa vaša hra odohráva.
Vytvorte vlastné prvky scény, pridajte do scény napríklad stromy, rôzne povrchy, ako je tráva, hlina a kamene.
Vytvorte jednotlivé vrstvy prostredia:
popredie
stredný plán
pozadie

vrstvy.PNG

Ukážky:
Artboard 1 kopie.png
Artboard 1.png

izometria-mriezka.ai
140 kB
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.