Skip to content

planning

Hiện tại:
@Ngủ
Còn:
16 hrs 33 mins 32 secs
Search
Time left today
Start time
Name
Duration
Fixed time
New blanks
get fit
1
16 hrs 30 mins
00:00
Ngủ
6 hrs
00:00
🕤
2
16 hrs 20 mins
06:00
Quét dọn, lau sáng
10 mins
🕤
3
15 hrs 50 mins
06:10
Suy nghĩ cá nhân (writing thoughts in Notion)
30 mins
🕤
4
15 hrs 20 mins
06:40
Mua, ăn sáng
30 mins
🕤
5
15 hrs 5 mins
07:10
Lên kế hoạch sáng
15 mins
🕤
6
6 hrs 5 mins
07:25
Làm việc công ty 7:30 - 16:30
9 hrs
🕤
7
5 hrs 55 mins
16:25
Quét dọn, lau chiều
10 mins
🕤
8
4 hrs 55 mins
16:35
Nghiên cứu cho công việc
1 hr
🕤
9
4 hrs 40 mins
17:35
Tắm rửa
15 mins
🕤
10
4 hrs 25 mins
17:50
Giặt đồ
15 mins
🕤
11
3 hrs 55 mins
18:05
Nghỉ mệt (Deep rest)
30 mins
🕤
12
3 hrs 10 mins
18:35
Ăn tối, rửa dọn
45 mins
🕤
13
25 mins
19:20
Thêm tiếng anh + luyện tập
2 hrs 45 mins
🕤
14
35 mins ago
22:05
Làm việc cá nhân: Cải thiện profile, đọc kỹ năng, tìm công việc
1 hr
🕤
15
1 hr 5 mins ago
23:05
Chia sẻ (nói chuyện với em, kèm việc lên kế hoạch hoặc suy nghĩ)
30 mins
🕤
16
1 hr 20 mins ago
23:35
Bedding: tẩy trang đánh răng rửa mặt dọn giường trước khi ngủ
15 mins
46 days
🕤
17
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
18
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
19
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
20
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
21
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
22
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
23
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
24
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
25
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
26
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
27
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
28
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
29
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
30
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
31
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
32
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
33
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
34
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
35
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
36
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
37
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
38
1 hr 20 mins ago
23:50
🕤
39
22 hrs 30 mins
23:50
Ngủ
10 mins
23:50
🕤
40
22 hrs 30 mins
00:00
Start all over again
🕤
41
22 hrs 30 mins
00:00
🕤
There are no rows in this table
1 day
Sum
-
Sum


Analytics
1
Search
Achieve
Name
Hours
Activities
Goal
1
115%
Recover
9 hrs 10 mins
Làm việc công ty 7:30 - 16:30
#r234
#r178
#r215
Ngủ
8 hrs
2
78%
DeepWork
6 hrs 15 mins
Ngủ
Tắm rửa
#r232
#r177
#r226
#r204
#r222
8 hrs
3
4%
Dailies
10 mins
Quét dọn, lau chiều
#r230
#r183
#r213
#r235
#r148
#r208
4 hrs
4
125%
ShallowWork
5 hrs
Suy nghĩ cá nhân (writing thoughts in Notion)
Mua, ăn sáng
Nghiên cứu cho công việc
Thêm tiếng anh + luyện tập
Bedding: tẩy trang đánh răng rửa mặt dọn giường trước khi ngủ
#r233
#r179
#r105
#r238
#r189
Start all over again
4 hrs
There are no rows in this table


HourReport
0
Search
Activity
Hours
Note
Check
1
Ngủ
6 hrs 10 mins
Ngủ
Ngủ
2
Làm
10 hrs
8 tiếng cho cửa hàng, 4 tiếng cải thiện bản thân và mục tiêu cá nhân
Làm việc công ty 7:30 - 16:30
Làm việc cá nhân: Cải thiện profile, đọc kỹ năng, tìm công việc
There are no rows in this table
16 hrs 10 mins
Sum

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.