Share
Explore

Cách làm thanh tiến độ cho thói quen hàng ngày

Chào bạn, mình là Dũng, mình tạo doc này để giúp bạn (và cả mình) nhanh chóng tạo một trang Notion có thể theo dõi tiến độ thói quen của mình hàng ngày như hình dưới. Các bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản ở dưới là được. Về cách làm mình tự tuỳ biến và tham khảo được từ Channel và bài chia sẻ bên dưới, các bạn có thể tham khảo nếu muốn tuỳ biến thêm theo ý thích!


Đây là trang thói quen hàng ngày mình theo dõi!

Loading…


CÁCH LÀM

Bước 1. Tạo property
Habit %
Habit Progress Bar
dạng fomular

Các bạn có thể đổi tên hai thành phần này theo ý muốn sau khi làm xong.

Bước 2. Viết ra danh sách thói quen bạn muốn theo dõi vào bảng dưới đây +
tạo các property
cùng tên
trong Notion dưới dạng checkbox ☑️

Tên nên đặt ngắn gọn để hiển thị được đẹp trong Notion, chi tiết các bạn có thể lưu đâu đó khác nếu cần xem lại. Để tránh bị sót ký tự gì thì các bạn
nên copy
tên các thói quen bên dưới và dán vào tên của property khi tạo chúng trong Notion.
Tên thói quen
1
Get water
2
30m Kindle
3
Dậy sớm 5am
4
5
6
7
8
There are no rows in this table

Bước 3. Copy dòng dưới đây và dán vào công thức của
Habit %

round(((prop("Get water") ? 1 : 0) + (prop("30m Kindle") ? 1 : 0) + (prop("Dậy sớm 5am") ? 1 : 0)) * 100 / 3) / 100

Bước 4. Copy dòng này vào công thức của
Habit Progress Bar

(prop("Habit %") >= 1) ? "✅ HOÀN THÀNH" : (format(slice("██████████", 0, floor(prop("Habit %") * 10))) + format(slice("░░░░░░░░░░", 0, ceil(10 - prop("Habit %") * 10))) + " " + format(round(prop("Habit %") * 100)) + "%")

It’s done 🎉

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.