Share
Explore

Đề cập đến vai trò của thủ dâm trong việc duy trì tình dục an toàn và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Thủ dâm có thể là một cách an toàn để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bạn và tránh nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Sử dụng bảo vệ và chất bôi trơn trong quá trình thủ dâm có thể tăng cường sự an toàn.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.