Share
Explore

Nyheder - tabel
Tilføj nyhed

Nyheder
0
Titel
Indhold
Overskfts billede
Dato
Forfatter
1
Ny Test

Stor tekst


Kære
medlemmer

Husk venligst tilmelding senest den 18. oktober.

Anden Farve + inline code
Rød tekst
Fed tekst
Understreget
Kursiv
Kursiv og fed
Kursiv, fed og understreget
Check1
Check2
Pull coat

Block cuote

Overskrift 1

Overskrift 2

Overskrift 3


bullet 1
bullet 2

Center tekst

Bestyrelsen

Kære medlemmer

Verden er ramt af corona krisen og det er SCCFF naturligvis også.

aaa
bbb
cccHere's our logo (hover to see the title text):
Inline-style:
![alt text](https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png "Logo Title Text 1")
Reference-style:
![alt text][logo]
[logo]: https://github.com/adam-p/markdown-here/raw/master/src/common/images/icon48.png "Logo Title Text 2"

Understreget


Kursiv<br/>
![I'm an inline-style link](https://www.google.com)

![I'm an inline-style link with title](https://www.google.com "Google's Homepage")

![I'm a reference-style link][Arbitrary case-insensitive reference text]

[I'm a relative reference to a repository file](../blob/master/LICENSE)


[You can use numbers for reference-style link definitions][1]

Or leave it empty and use the [link text itself].

URLs and URLs in angle brackets will automatically get turned into links.
http://www.example.com or <http://www.example.com> and sometimes
example.com (but not on Github, for example).

Some text to show that the reference links can follow later.

[arbitrary case-insensitive reference text]: https://www.mozilla.org
[1]: http://slashdot.org
[link text itself]:

interior-design-1682392_960_720.jpg
20/05/2021
MP
Mugo Petersen
2
Nyhedsbrev nr. 55
Kære medlemmer

Vi synes, at det
stadig
er lidt utrygt at afholde store møder, så vi udskyder
generalforsamlingen
den 2 september endnu engang.

![Billede](https://i.imgur.com/Pc8WYPG.png)
Venlig hilsen
Bestyrelsen
innolog-logo.png
14/08/2020
3
Nyhedsbev nr.52 - SCCFF i corona krisen
Kære medlemmer

Verden er ramt af corona krisen og det er SCCFF naturligvis også.

Fra d. 14. marts 2020 lukkede regeringen for landets grænser, på en måde, så det ikke har været muligt at anvende foreningens lejligheder i en periode, som vi endnu ikke kender varigheden af.

Bestyrelsen har derfor drøftet hvordan vi mener, at vi som forening bedst forholder os til dette.

Vi har besluttet at gøre følgende midlertidige afvigelser fra foreningens "Bookingregler":

Reservationer kan annulleres uden at der skal betales og uden at man belastes med points.

Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra og med uge 12, hvor første feriedag var lørdag d. 14. marts og indtil videre.

Bestyrelsen vil naturligvis informere om, hvornår vi vender tilbage til vores "Bookingregler".

Hvis ikke man agerer i denne periode, vil man efterfølgende være omfattet af foreningens "Bookingregler".

Vi har også besluttet at medlemmerne skal gøre følgende ved annullering og eventuel refundering:

Annullering af tidligere/fremtidige ferieuger kræver at man kontakter koordinatoren for den respektive lejlighed. Er der også tale om refundering af betaling for ugen, så skal der samtidigt gøres opmærksom på det.

Vær venligst meget præcis med at oplyse hvilken uge det drejer sig om og oplys venligst hvilket reg. og kontonr. beløbet skal refunderes til.

Vi håber at det snart igen vil være muligt at holde ferier i vores dejlige lejligheder.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
corona[1].jpg
05/01/2020
4
Anden nyhed
Her
står
ikke
så meget
There are no rows in this table


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.