Học SEO miễn phí ở đâu ?

Bắt đầu và Giới thiệu về SEO On-page
Chào mừng đến với Tuần 1. Học phần này sẽ giới thiệu cho bạn về SEO On-page. Các bài học sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu cho bạn các lĩnh vực chính của SEO để bạn hiểu rõ về sự khác biệt giữa các chiến lược. Sau đó, chúng tôi sẽ đi sâu vào việc sử dụng các kỹ thuật SEO trên trang để bạn biết cách tối ưu hóa từ khóa trong dữ liệu meta cũng như thực hiện phân tích cạnh tranh trên trang web. Vào cuối mô-đun này, bạn sẽ biết cách xác định các thẻ meta và sử dụng các thẻ này để đưa ra các đề xuất cho SEO On-page.
Giới thiệu về SEO Off-page
Chào mừng bạn đến với Tuần 2. Học phần này sẽ giới thiệu cho bạn về SEO Off-page. Mặc dù các chiến lược này gián tiếp hơn so với SEO trên trang, nhưng chúng vẫn quan trọng để tối đa hóa quyền hạn của trang. Mô-đun này sẽ làm rõ SEO Off-page là gì cũng như giúp bạn hiểu việc xây dựng các liên kết đến trang web của mình và hiểu được sự công nhận thương hiệu thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể hiểu phân tích liên kết cũng như cách phương tiện truyền thông xã hội có thể giúp cải thiện thẩm quyền trang của bạn.
Giới thiệu về Kỹ thuật SEO
Chào mừng đến với tuần 3! Trong các bài học tiếp theo, bạn sẽ xem xét kỹ lưỡng phần thứ ba của Chiến lược SEO vững chắc: Kỹ thuật SEO. Bạn sẽ thấy các thành phần cấu trúc quan trọng như sơ đồ trang web, chuyển hướng và các thành phần khác đặt nền tảng cho nội dung của bạn sẽ giúp trang web của bạn được chú ý như thế nào. Đến cuối mô-đun này, bạn sẽ có thể định nghĩa SEO Kỹ thuật và giải thích một số khía cạnh cơ bản của chiến lược này. Khi bạn bắt đầu tạo sơ đồ trang web và tệp robot.txt cũng như lập kế hoạch chuyển hướng và quản lý lỗi trang web, bạn sẽ học cách sử dụng các phương pháp hay nhất trong chiến lược SEO kỹ thuật của mình.
Lý thuyết & Nghiên cứu Từ khoá
Chào mừng đến với tuần thứ 4! Trong mô-đun này, chúng ta sẽ khám phá nhiều chiến lược khác nhau để phát triển từ khóa cho trang web của bạn. Bước quan trọng này là điều giúp hướng người mua lý tưởng của bạn đến nội dung đáp ứng nhu cầu của họ. Trong các bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết từ khóa và cách hiểu các hành vi phổ biến của người tìm kiếm trên web có thể giúp bạn trau dồi danh sách từ khóa của mình. Chúng tôi cũng sẽ xem cách bạn có thể sử dụng nhiều công cụ SEO khác nhau để tiếp cận đối tượng và sử dụng dữ liệu này để phát triển tính cách của người mua lý tưởng của bạn. Khi bạn đã hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể tạo ra một danh sách các từ khóa tối ưu sẽ giúp trang web của bạn được công nhận.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.