Share
Explore

Kinh Địa Tạng Quyển Hạ | Cách Tụng Kinh Địa Tạng Tại Nhà

Thông qua việc thực hiện việc đọc , chúng ta có thể thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên đã mất. Đây là một bộ kinh nói về công đức của Địa Tạng Vương và việc trì tụng cần được thực hiện chính xác và theo đúng nghi thức.
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về việc đọc Kinh Địa Tạng quyển hạ tại gia, bạn đọc có thể tham khảo phần hướng dẫn dưới đây.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.