Skip to content

icon picker
Gör en årsräkning

Använd kontoutdrag och årsbesked som du hittar underlag för årsräkning och fyll i inkomster och utgifter. Öppna underlagen i en ny flik så blir det enklare att byta mellan vyerna. Nedan ser du hur dina transaktioner bokförs löpande och hur saldot på godmanskontot förändras.
(Före enkelhetens skull bokför du löpande pension netto, d.v.s. efter skatt)
OBS! Du kan inte spara det som du fyller i i formulären. Om du stänger webbläsaren så försvinner alltså de belopp du fyllt i. Tänk också på att inte klicka bakåt. Även då förlorar du den information du fyllt i. Låt alltså sidan vara öppen tills du har fyllt i beloppen i övningen.
Fyll i löpande transaktioner
2
Datum
*
Ange datum för transaktionen
Ange vilken typ av inkomst eller utgift
*
Belopp
Ange beloppet för transaktionen
Från konto
(Du behöver bara ange detta vid betalningar eller överföringar från huvudmannens konto inte när det är fråga om inkomster såsom pension eller skatteåterbäring)
Till konto
(Anges bara om du gjort en överföring till något annat konto än godmanskontot.)
Responses won't be saved because this doc is in play modeSubmit
Löpande bokföringen
2
Datum
Kategori
Transaktionsbelopp
Från konto
Till konto
Belopp
There are no rows in this table
0
Sum
0
Sum
Saldo godmanskontot
2
Startsaldo 1 januari
Löpande saldo
1
14,100
14,100
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.