Coda.io na PvŠ
Share
Explore

Cvičný seznam úkolů
0
Search
Priorita
Úkol
Termín
1
Nízká
Přeložit priority do češtiny
4/12/2022, 3:30 AM
2
Střední
Přidat sloupec pro rozlišení, jestli už je úkol hotový
4/13/2022, 4:00 AM
3
Nízká
Přidat sloupec s termínem
4
Vysoká
Filrtovat úkoly tak, aby se ty hotové skryly
5
Střední
nový úkol
There are no rows in this table
Seznam cvičných úkolů:
Digitální kompetence
Rozhlédněte se, co tu je
Přeložte priority do češtiny
Žáci vymezí problém (ZŠ 9)
Žáci tvoří datový model (G), sestaví tabulku (ZŠ 9)
Přidejte a nastavte sloupce, které potřebujete
Termín
Komentář
Stav (míra dokončení)
Žáci realizují uživatelské testování, navrhují úpravy...
Žáci nastavují účelné zobrazení dat (G), nastavují řazení, ... (ZŠ 9)
Nastavte řazení, jaké potřebujete
Priorita
Termín
Stáří úkolu
Žáci zpracovávají data automaticky (ZŠ 9), navrhují uživatelské rozhraní (G)
Podmíněné formátování
Nejvyšší priorita červeně podbarvit, nejnižší šedý text
Zbývající čas
Počet zbývajících úkolů nad tabulku
Vytvořte podstránku (v hierarchii vlevo) s archivem splněných úloh


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.