Share
Explore

icon picker
Ý Nghĩa Sao Cự Môn Ở Cung Tài Bạch Cùng Các Tinh Diệu Hội Hợp

Sao Cự Môn là sao đại diện cho lĩnh vực ngôn ngữ, đàm tiếu và thị phi. Sao Cự Môn ở cung Tài Bạch, chủ mệnh là người thường gặp phải các vấn đề liên quan đến tranh chấp và thị phi, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.