Share
Explore

icon picker
Ý nghĩa của Sao Thất Sát cung Tài Bạch khi tọa tại các cung tuổi

Thất Sát cung Tài Bạch là biểu tượng của sự tài năng, sức sống và khả năng kiếm tiền xuất sắc. Thích hợp cho những ngành nghề cạnh tranh cao, yêu cầu tính quyết đoán, ganh đua và sự dám dễ. Tuy nhiên, cũng đối mặt với nhiều thách thức, biến động và cảm giác cô độc trong cuộc sống.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.