Share
Explore

icon picker
Sự Kết Hợp Giữa Thiên Cơ Cự Môn Cung Tài Bạch

Trong nghệ thuật của tử vi, sự kết hợp giữa các sao và cung chính là bí quyết để hiểu rõ hơn về tính cách và định hướng của một người. Trong trường hợp có cả sao Thiên Cơ Cự Môn Cung Tài Bạch cùng tọa thì sẽ tạo nên một bức tranh về khả năng sáng tạo và khả năng giao tiếp của chủ mệnh.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.