Share
Explore

icon picker
Luận giải Hóa Quyền cung Tài Bạch và khi tọa tại các cung khác

Sao Hóa Quyền, một trong những sao thuộc Tứ Hóa, mang đậm những đặc tính của quyền lực trong lá số tử vi. Nó đại diện cho sự tôn trọng, uy nghi và quyền lực. Những người có Hóa Quyền cung Tài Bạch thường có xu hướng áp đặt ý kiến của mình lên người khác, và nếu biết sử dụng sao này một cách thông minh, họ có thể đạt được vị thế cao trong xã hội
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.