Share
Explore

Ý nghĩa và tác động của Sao Kình Dương Cung Điền Trạch

Cung Điền Trạch, hay còn gọi là cung Thổ Địa, là một trong mười hai cung chính trong lá số tử vi, đóng vai trò quan trọng trong việc luận giải về nhà cửa, đất đai, tài sản, tổ tiên và quê hương của một người. Khi Kình Dương, một sao hung tinh, đóng tại cung Điền Trạch, nó mang đến những ảnh hưởng đặc biệt, có thể cả tốt lẫn xấu, cho các khía cạnh này trong cuộc sống của bản mệnh. Mở đầu bài viết về , ta cần giới thiệu sơ lược về Sao Kình Dương trong tử vi.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.