Dịch vụ chuyển phát hoả tốc

Bạn đang có chứng từ, hợp đồng kinh doanh hay hồ sơ cần giao gấp? Bạn tìm hiểu được rằng gửi hỏa tốc có thể giao hàng được ngay trong ngày nhưng vẫn chưa rõ cụ thể là trong bao lâu? Hãy để ViExpress giải đáp giúp bạn!
1. Chuyển phát hỏa tốc là gì?
là dịch vụ chuyển phát đặc biệt với mức ưu tiên cao nhất dành cho hàng hóa. Các loại hình chuyển phát hỏa tốc thường gặp gồm:
Hỏa tốc nội thành: áp dụng tại thủ đô và các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Khi sử dụng dịch vụ, hàng hóa sẽ được giao ngay trong vòng từ 2 – 3 tiếng.
Hỏa tốc liên tỉnh: tùy thuộc vào khoảng cách so với nơi gửi mà thời gian giao hàng có sự khác nhau. Với các tỉnh gần thời gian giao hàng có thể từ 4-6 tiếng và khoảng 1 ngày với các tỉnh ở xa.
Hỏa tốc đi quốc tế: dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hỏa tốc là dịch vụ rút ngắn thời gian vận chuyển của người gửi và người nhận. Tuy vậy, tùy theo quốc gia mà thời gian vận chuyển cũng khác nhau, nhưng thường sẽ không quá 2 ngày.
2. Các tuyến chuyển phát giữa các thành phố
Thời gian gửi hỏa tốc đến nơi trong nội địa là từ 1-2 tiếng.
Thời gian lấy hàng từ chỗ nhận đến sân bay là khoảng 1 tiếng.
Vậy, thời gian đầu nhận nhận được hàng hóa (tùy thuộc vào nơi người nhận) sẽ từ 1-2 tiếng , như thế, khoảng 4-6 tiếng là bạn có thể nhận được hàng.
Chuyển phát nhanh hỏa tốc tại Hà Nội: Gửi hoả tốc Hà Nội – Đà Nẵng
Gửi hỏa tốc Hà Nội – Sài Gòn
Gửi hỏa tốc Hà Nội – Cần Thơ
Gửi hỏa tốc Hà Nội – Nha Trang
Gửi hỏa tốc Hà Nội – các thành phố có sân bay khác
Chuyển phát nhanh hỏa tốc tại Sài Gòn: Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Đà Nẵng
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Hà Nội
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Hải Phòng
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Thành Hóa
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Nghệ An
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Huế
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – Cần Thơ
Gửi hỏa tốc Sài Gòn – các thành phố có sân bay khác
Chuyển phát nhanh hỏa tốc tại Đà Nẵng: Gửi hoả tốc Đà Nẵng – Hà Nội
Gửi hoả tốc Đà Nẵng – Hải Phòng
Gửi hoả tốc Đà Nẵng – Thanh hóa
Gửi hoả tốc Đà Nẵng – Nghệ An
Gửi hoả tốc Đà Nẵng – Cần thơ
Gửi hoả tốc Đà Nẵng – Sài Gòn
Gửi hoả tốc Đà Nẵng – các thành phố có sân bay khác
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.