Share
Explore

Văn Khấn Phóng Sinh Đơn Giản | Khi Phóng Sinh Nên Nói Gì?

Văn khấn phóng sinh là lời cầu nguyện chân thành, thể hiện sự tôn kính đối với các loài sinh linh và mong muốn được giúp đỡ chúng. Văn khấn phóng sinh không cần phải cầu kỳ, hoa mỹ. Cùng tìm hiểu những nhé!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.