Share
Explore

Nghi Thức Lạy Sám Hối 108 Lạy và Lời Khấn Nguyện

Nhiều Phật tử lạy sám hối 108 lạy thể hiện sự ăn năn, về những hành động xấu đã làm và nguyện ý không tái phạm. Trước hết, 108 việc sám hối phải được thực hiện đúng nghi thức để người thực hiện nhận về những lợi ích to lớn.
Bài viết dưới đây, sẽ giúp độc giả có thêm những thông tin hữu ích về và lời khấn nguyện.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.