Share
Explore

Lễ Ngũ Bách Danh Là Gì? Nghi Thức Lạy Ngũ Bách Danh

Lễ Ngũ Bách Danh là một trong những nghi lễ quan trọng và phổ biến được tổ chức để thể hiện sự tôn trọng và tôn vinh đối với Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Lễ này không chỉ mang ý nghĩa về sự thành kính và lòng bi mà còn đem lại phước lành và sự an lạc cho những người thực hiện.
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về và ý nghĩa của nó trong đời sống Phật tử.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.