Share
Explore

Con Tốt Trong Cờ Vua Đi Như Thế Nào?

Cờ vua, một trò chơi kết hợp giữa trí tuệ và nghệ thuật, đã tồn tại từ hàng nghìn năm qua. Qua các thế kỷ, cờ vua đã trở thành một trong bốn trò chơi tao nhã và nghệ thuật hàng đầu được con người tôn vinh. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về quân tốt và .

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.