Share
Explore

icon picker
Những dấu hiệu cần thay mặt kính bếp từ ngay lập tức

Mặt kính của bếp từ là thành phần không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền nhiệt một cách hiệu quả khi sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, có thể xảy ra tình trạng mặt kính bị vỡ, hỏng hoặc gặp các vấn đề không mong muốn. Vậy nguyên nhân vỡ là gì và có thay mặt kính bếp từ được không? Nếu được thì giá cả như thế nào?
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.